Historie školy

„Počátek školy pěčínské spadá do roku 1720, kdy v malé chalupě čp. 40 (dnes zbourané) začal vyučovat z ochoty kovář Jan Dytrt. Vyučovalo se hlavně náboženství, pak trochu psaní, čtení a počty. Návštěva školy byla dobrovolná a to obyčejně jen v zimě. První školní budova postavena u kostela v r. 1739 celá ze dřeva. V roce 1814 přestavěna, v r. 1875 rozšířena na dvojtřídku. V roce 1885 provedena nástavba patra a stává se školou trojtřídní. V době postavení první školy jednotřídní ukázalo se, že již nestačí a vyučovalo se tedy v té době u Urbanů čp. 190 v jedné světnici a rovněž tak v malé chalupě u Čejpů čp. 89. ˇudaje o založení školy pocházejí ze zápisů na 2 listech z kroniky založené XVII. stol. jež byla prodána za několik krejcarů místnímu obchodníkovi na kornouty. Náhodou se je podařilo zachránit zdejšímu řídícímu učiteli Beranovi a jsou uloženy v nové školní kronice.“

 

Přepis z Kroniky obce Pěčín